#mygluta #glutaskin #glutaskinbanjarmasin

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

Here’s your reminder that’s it’s absolutely okay to say no, thanks. That’s why eating mindfully and intuitively are so great. You are able to fully recognize your satiety levels and fullness. You do not have to eat something if you don’t want too or your body is saying otherwise to please someone else.

一行入OT,發現手術室其實唔係好似醫療劇入面嗰種好pro嘅藍綠色,其實間房光猛好多同埋無想像中咁大。護士即刻提我地有啲咩係sterile(無菌)唔可以掂,手術室有好明確嘅sterile zone(無菌區), 工具下同病人嘅身上都鋪左無菌嘅布,而所有掂到病人任何部位嘅人/工具都係確保sterile,所有工具都係用兩層封套包好確保無菌。個醫生話「拿,你地當自己係牆紙,或者忍者🦹🏼‍♂️,未scrub-in唔好走黎掂我地呀!」我地好好彩,睇嘅第一個手術就係robotic-assisted,OT入面有好多各式各樣嘅儀器,好似一間車房咁,尤其是有超大部da vinci robot有四隻機械臂🛠,亦都有幾部monitor擺喺唔同angle,檯面排滿左手術刀、gauze、suction等等。因為我地睇嘅係泌尿外科嘅手術,病人已經訓喺床上面插好foley(尿喉), 做左全身麻醉(GA: general anesthesia), 個頭笠住左個袋比緊oxygen,對眼貼左兩塊gauze好似做facial咁。床尾嘅部分surgeon喺度準備緊,床頭就係anes(麻醉科醫生)嘅工作區,病人嘅頭部前後左右都擺左唔同嘅monitor圍住個anes,監察住佢嘅BP/pulse, ECG, 用緊幾多麻醉藥之類。


#mygluta #glutaskin #glutaskinbanjarmasin #myglutabanjarmasin #antioksidan #kolagen #perawatankulit #pemutihkulitalami #pemutihwajah #gluta #glutathione #suplement #suplemenpemutih #obatherbal #obatdiabetes #obatkanker #obatalergi #proviron apotheke #distributorbanjarmasin #suplemensehatalami #suplemenhalal #suplemenhalalindonesia #supelemenamandanhalal #suplementerbaik

#quandononsilavora #farelaruota #loveit #health #ginnasticaartistica #artisticgymnastic #sealovers #gymnastic #quandononlavoro #ginnasticainspiaggia #weelness #grecia #allenarsiinvacanza #ruotainspiaggiaQua một năm dài cùng nhau mang đến các dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cùng sự phục vụ tận tình nhất; 𝐍𝐡𝐨̉ 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐩𝐚 và 𝐍𝐡𝐨̉ 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐒𝐩𝐚 cảm ơn và tự hào khi khách hàng luôn tin chọn chúng tôi. Và để tập thể nhân viên nghĩ dưỡng cuối năm, sau đó có thể phục vụ khách hàng tốt hơn trong thời gian tới nên chúng tôi xin phép 𝗢𝗙𝗙 trong các ngày sau:

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments